สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)