ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 7  พฤศจิกายน  2562 นางศลิษา  ม่วงใหม่  พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562  ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่  เพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเตรียมการจัดงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 25 พฤศจิกายน  2562

(Visited 1 times, 1 visits today)