วันที่ 16 กันยายน 2562 นางศลิษา  ม่วงใหม่  พัฒนาการจังหวัดแพร่  ร่วมประชุมคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานชมรมฯ ประจำปี 2562 ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  ในโอกาสได้รับรางวัลเข็มกลัด “เพชรดอกแก้ว” และเกียรติบัตรผู้อุทิศปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)