ประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

วันที่ 12 มิถุนายน  2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  ดำเนินกิจกรรมประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ1-3 ดาว และกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D)ให้เป็นที่รู้จักรับรู้จากบุคคลภายนอกชุมชนและสามารถจำหน่ายได้ตามแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหรือจำหน่ายควบคู่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

(Visited 1 times, 1 visits today)