สะล้อ : OTOP 5 ดาว ปี พ.ศ.2559

ติดต่อ : กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง สะล้อ – ซึง 195 ม.7 ซอย- ถนน- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โทร.054-583273

(Visited 1 times, 1 visits today)