พรมเอนกประสงค์ : OTOP 4 ดาว ปี พ.ศ.2559

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 111 ม.4 ซอย- ถนน- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่โทร. 081-0220198

(Visited 1 times, 1 visits today)