ผ้าด้นมือ (ผ้าคลุมเตียง) : OTOP 5 ดาว ปี พ.ศ.2559

ติดต่อ : วงค์ตะวันผ้าด้นมือ 7/3 ม.5 ซอย17 ถนนเทศบาล 4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร. 086-1867068

(Visited 1 times, 1 visits today)