ผ้าด้นมือคลุมเตียง : OTOP 4 ดาว ปี พ.ศ.2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าดันมือบ้านต้นไคร้ 41 ม.5 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่โทร.080-6736894

(Visited 1 times, 1 visits today)