One Tambon One Product

District Community Development Office News

นางชนากาณต์ คำโพธิ์ พร้อมด้วยนายอุเทน พุทธานักวิชาการชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัด ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

12 December 2018 /

18:18 น.

นายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางชนากาณต์ คำโพธิ์ นักวิชาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือนกพ.สอ.อำเภอสูงเม่น ณ ห้องประชุมสตรีอำเภอสูงเม่น วันที่ 11 ธันวาคม 2561

11 December 2018 /

11:24 น.