ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ปี 2561ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ(กิจกรรมที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ปี 2561ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ(กิจกรรมที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มิถุนายน 2561 /

12:37 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561  พ.ศ.2561  เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พ.ศ.2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

07 มิถุนายน 2561 /

15:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ปี 2561 ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ปี 2561 ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

31 พฤษภาคม 2561 /

16:24 น. /

ดาวน์โหลด