ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 22 สิงหาคม  2561  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 4.1 จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เส้นทางการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 4.1 จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 สิงหาคม 2561 /

11:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่  3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

21 สิงหาคม 2561 /

14:39 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่  2.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ 31 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ 31 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

21 สิงหาคม 2561 /

14:38 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์มีโลโก้ของฝากของที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์มีโลโก้ของฝากของที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 สิงหาคม 2561 /

10:56 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จ้างเหมาฝึกอบรมและจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จ้างเหมาฝึกอบรมและจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

10 สิงหาคม 2561 /

16:04 น. /

ดาวน์โหลด