คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สัก จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 กิจกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และเครื่องเรือน

(13/02/2561)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(25/01/2561)