ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์มีโลโก้ของฝากของที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์มีโลโก้ของฝากของที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 สิงหาคม 2561 /

10:56 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จ้างเหมาฝึกอบรมและจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จ้างเหมาฝึกอบรมและจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

10 สิงหาคม 2561 /

16:04 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศและเอกสารประกวดราคา กิจกรรมที่ 5.2.1 จ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแพร่ (7,448,000 บาท)

ประกาศและเอกสารประกวดราคา กิจกรรมที่ 5.2.1 จ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแพร่ (7,448,000 บาท)

09 สิงหาคม 2561 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 4 จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 4 จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 สิงหาคม 2561 /

13:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.3 จ้างดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมอาหารพื้นถิ่น จำนวน 1 สำรับ 5 เมนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.3 จ้างดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมอาหารพื้นถิ่น จำนวน 1 สำรับ 5 เมนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 สิงหาคม 2561 /

13:37 น. /

ดาวน์โหลด

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์มีโลโก้ของฝากของที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำสินค้าไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์มีโลโก้ของฝากของที่ระลึก หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 สิงหาคม 2561 /

09:37 น. /

ดาวน์โหลด