ประกาศจังหวัดแพร่  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561  พ.ศ.2561  เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พ.ศ.2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

07 มิถุนายน 2561 /

15:49 น. /

ดาวน์โหลด