ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

08 พฤศจิกายน 2561 /

09:59 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561  เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่  และข้อปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

21 กันยายน 2561 /

13:35 น. /

ดาวน์โหลด