ประกาศจังหวัดแพร่  ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมที่ 5.2.1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมที่ 5.2.1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดแพร่

30 สิงหาคม 2561 /

17:59 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2561  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.3 จ้างดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมอาหารพื้นถิ่น จำนวน 1 สำรับ 5 เมนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.3 จ้างดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมอาหารพื้นถิ่น จำนวน 1 สำรับ 5 เมนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 สิงหาคม 2561 /

11:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 22 สิงหาคม  2561  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 4.1 จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เส้นทางการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 4.1 จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 สิงหาคม 2561 /

11:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่  3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

21 สิงหาคม 2561 /

14:39 น. /

ดาวน์โหลด