ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) กิจกรรมที่ 3

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) กิจกรรมที่ 3

15 พฤศจิกายน 2561 /

11:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่  ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมที่ 5.2.1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมที่ 5.2.1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดแพร่

30 สิงหาคม 2561 /

17:59 น. /

ดาวน์โหลด