นายอุเทน พุทธา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านกวาง ประชุมคัดเลือกผู้นำอช. ตำบลบ้านกวาง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านกวางใหม่ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

09 October 2018 /

09:27 น.

นายอุเทน พุทธา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหัวฝาย ประชุมคัดเลือกผู้นำอช. ตำบลหัวฝาย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงาน และต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

09 October 2018 /

09:24 น.

นางดวงมณี นวลจันทร์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเหล่า ประชุมคัดเลือกผู้นำอช. ตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

09 October 2018 /

09:21 น.

Page 5 of 119« First...34567...102030...Last »