นางอดิศร พรหมอยู่ รักษาการพัฒนาการอำเภอสูงเม่น ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ หอประชุมบ้านร่องกาศ หมู่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น ในวันที่ 18 กันยายน 2561

18 September 2018 /

17:37 น.

นายอุเทน พุทธา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหัวฝาย ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น ในวันที่ 17 กันยายน 2561

18 September 2018 /

17:36 น.

Page 1 of 11612345...102030...Last »