ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)