สภากาแฟประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 15 สิงหาคม  2562  นางศลิษา  ม่วงใหม่  พัฒนาการจังหวัดแพร่  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนสิงหาคม 2562 และกล่าวแนะนำตัวแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดแพร่  ณ เรือนฝ้ายคำ สวนอาหารบ้านฝ้าย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)