แพร่ รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ผ่านระบบ TV พช.

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)