ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง พัฒนาถนนสายหลัก และพัฒนาสวนสาธารณะ (จิตอาสาพัฒนากำแพงเมืองแป้)

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่  และ เวลา 13.30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง พัฒนาถนนสายหลัก และพัฒนาสวนสาธารณะ (จิตอาสาพัฒนากำแพงเมืองแป้) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ หลังจากพิธีเปิดโครงการฯ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ” ทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถและบนเมกน้ำคือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)