คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง และบ้านผาหมู หมู่ที่ 8 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง  เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ตลอดจนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักฯ ศูนย์ประสานงานชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.ต.) ที่มีผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)