รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV พช.

วันที่  12  มิถุนายน  2562  นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดแพร่  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  โดยมีนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)