ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ประจำปี 2562 ณ ศาลหลักเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)