ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 จังหวัดแพร่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 เพื่อชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดสรรฯ การพิจารณาค่าคะแนนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ซึ่งจังหวัดแพร่ กำหนดดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัดในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)