ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแพร่

วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2562 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอาสาพัฒนา รวม 60 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)