ปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง” (ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 มกราคม 2562) และนายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)