กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม  2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กฯ ในงานฤดูหนาว ณ บริเวณศูนย์ประชุมกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ 🧒โดยนำขนม ไอศครีม กิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบความสุข ความสนุกสนานให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)