คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี 2562

วันที่ 11 มกราคม  2562 ณ โรงแรมแพร่นครา  อำเภอเมืองแพร่  นายอนุรัฐ  ไทยตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี 2562 โดยมีนายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดแพร่  เป็นผู้กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนและนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท (อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)

(Visited 1 times, 1 visits today)