ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 มกราคม 2562  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ ในปี 2562 และ ผวจ.แพร่ ขอเชิญชวนซื้อชุดแก้วกาแฟ ชุดละ 250 บาท ชุดแก้วเก็บความเย็น ชุดละ 300 บาท เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท โดยผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ โทร.054-511243

(Visited 1 times, 1 visits today)