โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ otop เด่นจังหวัด (Provincial Star Otop: PSO) ปีพ.ศ.2562

วันที่ 4 มกราคม  2562  นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่  พบปะและมอบแนวทาง  แนวคิดการพัฒนาอาชีพแก่ผู้ประกอบการ otop ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ otop เด่นจังหวัด (Provincial Star Otop: PSO) ปีพ.ศ.2562 กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ รับสมัคร คัดกรองเบื้องต้น ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)