ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม  2561  นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด  ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยในเดือนนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  องค์การบริหารจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ  ณ บริเวณคุ้มเจ้าหลวง อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)