พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ลานกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)