จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด

  • วันที่ 6 ธันวาคม 2561 จังหวัดแพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(Visited 1 times, 1 visits today)