ประชุม อกส.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2561

28 มีนาคม  2561 นายโชคดี  อมรวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ (อกส.จ.แพร่) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่  โดยได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 1,482,205 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)