“สภากาแฟ แพร่”

14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ณ บริเวณสวนรุกขชาติเชตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)