ประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล

13 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 14.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย   ร่วมประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)    ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่  โดยมี พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)