โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดแพร่  ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านวังธง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้นำกิจกรรมสาธิตการทำสบู่ การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)