ระชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดแพร่  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2561  ณ ศาลาโถง 1 และร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานฯ ในเวลา 16.00 น.  ณ ลานรอบพระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)