ประชุมประจำเดือน สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดแพร่  มอบหมายให้นายวีรกานต์  บุญตัน  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  ร่วมประชุมประจำเดือน สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  ณ ที่ทำการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)