แพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นำโดยนายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)