รายงานการประชุม

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

    คลิกที่นี่ เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561

คลิกที่นี่ เพื่อรับรอง/แก้ไขรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 8/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561

รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม  2561

คลิกที่นี่  เพื่อรับรอง/แก้ไขรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม  2561

รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 มิถุนายน  2561

คลิกที่นี่ เพื่อรับรัอง/แก้ไขรายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 มิถุนายน  2561

 รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

คลิกที่นี่ เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

คลิกที่นี่  รับรอง /แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 

(Visited 1 times, 1 visits today)