ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นจัดประชุมผู้นำอช. อำเภอสูงเม่น ไตรมาศที่ 1/2562 และทบทวนคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

09 November 2018 /

09:30 น.

นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

09 November 2018 /

09:28 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

กฎระเบียบข้อบังคับ

เอกสารอื่นๆ