ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

กฎระเบียบข้อบังคับ

เอกสารอื่นๆ